Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zebrania i konsultacje dla klas 4 - 8

DataGodzinaUwagi
12.09.201717.30zebranie
11.10.201716.30konsultacje
22.11.201718.00zebranie
13.12.201718.00zebranie - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
11.01.201818.00zebranie
14.03.201817.30zebranie + konsultacje
11.04.201816.30konsultacje
16.05.201818.00zebranie - propozycje ocen rocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
13.06.201817.30zebranie