Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zebrania i konsultacje dla klas 4 - 8

DataGodzinaUwagi
13.09.201817.30zebranie klasowe z rodzicami
18.10.201817.30konsultacje wszystkich nauczycieli z rodzicami
15.11.201817.30konsultacje wszystkich nauczycieli z rodzicami
13.12.201817.30zebranie klasowe z rodzicami - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
17.01.201917.30indywidualne konsultacje na wniosek nauczyciela lub wychowawcy
21.02.201917.30zebranie klasowe z rodzicami
21.03.201917.30konsultacje wszystkich nauczycieli z rodzicami
11.04.201917.30indywidualne konsultacje na wniosek nauczyciela lub wychowawcy
16.05.201917.30zebranie klasowe z rodzicami - propozycje ocen śródrocznych, w tym informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżonymi ocenami z zachowania
13.06.201917.30zebranie klasowe z rodzicami

Zobacz także:

Drukuj