Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

"Podziel się zielenią"

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w zajęciach ekologicznych zorganizowanych w ramach kampanii pod nazwą #dzielesiezielenia.

Akcja zorganizowana była w ramach projektu Dotlenieni.org i odbyła się 30 listopada 2018 roku.
Chcieliśmy zaszczepić w uczniach chęć dzielenia się zielenią, aby w przyszłości nasze otoczenie było bardziej czyste, dotlenione, świeże i pachnące!
Praca w grupach, wspólne działanie,wykorzystanie podarowanych sadzonek i nasionek...
Podzielimy się zielenią gdy nam wszystko pięknie urośnie.

Informacje o kampanii: www.dotlenieni.org/dla-szkol/

3 grudnia 2018 | Iwona Krawczyk | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj