Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju w roku szkolnym 2023/2024

*Informacje o zajęciach pozalekcyjnych będą aktualizowane na bieżąco.

DOKUMENTY:

*Wypełnioną zgodę należy przekazać wychowawcy świetlicy. Jest ona podstawą do wypuszczenia dziecka na zajęcia przez nauczyciela świetlicy.

Drukuj