Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty (14-16 maja 2024 r.)

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.

Zakończenie I semestru – 31 stycznia 2024 r.

184 dni nauki 36 tygodni

I semestr 87 dni - 17 tyg.

II semestr 97 dni- 19 tyg.

Spotkania z Rodzicami

DATAKLASYRODZAJ SPOTKANIA

WRZESIEŃ

6.09.2023 (środa) klas I - III oraz klasy VIIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami
7.09.2023 (czwartek)klas IV - VIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami
GRUDZIEŃ
14.12.2023 (czwartek)wszystkie klasykonsultacje wszystkich nauczycieli z rodzicami

KWIECIEŃ

18.04.2024 (czwartek)klas VIIIzebranie w sprawie egzaminu ósmoklasisty

MAJ

21.05.2024 klas I - IIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami
22.05.2024klas IV - VIIISpotkanie ze wszystkimi rodzicami

Październik

12.10.2023 Uroczysta Rada Pedagogiczna - Dzień Edukacji Narodowej

październik 2023 Pasowanie na ucznia

Grudzień

10.11.2023 r. VI Pływacka Sztafeta Charytatywna

Styczeń

Do 29.01.2024 wystawienie ocen śródrocznych

31.01.2024 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Maj

14-16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec

Do 14.06.2024 wystawienie ocen

17.06.2024 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Będą prowadzone zajęcia opiekuńcze:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu informuje, że na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2023/2024 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 maja 2024 r. (czwartek)

14 maja 2024 r. (wtorek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15 maja 2024 r. (środa) pisemny egzamin ósmoklasisty z matematyki

16 maja 2024 r. (czwartek) pisemny egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

31 maja 2024 r. (piątek)

Zobacz także:

Drukuj