Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Kontakt do Rady Rodziców

rada.rodzicow@sp84.wroclaw.pl

Wykaz numerów wewnętrznych:

sekretariat100
dyrektor101
wicedyrektor102
kadry112
kierownik gospodarczy110
rozliczanie/odwoływanie obiadów113
kierownik bloku sportowego114
biblioteka130
pedagog 1.12140
portiernia151
pielęgniarka170
ratownicy wodni na basenie szkolnym180
pokój nauczycielski200
kierownik świetlicy201
psycholog

pedagog 1.10
141

142

Sekretariat jest czynny:

Znajdź nas na Facebooku!

Drukuj