Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

Wykaz numerów wewnętrznych:

sekretariat 100
dyrektor 101
wicedyrektor 102
kadry 112
kierownik gospodarczy 110
rozliczanie/odwoływanie obiadów 113
kierownik bloku sportowego 114
biblioteka 130
pedagog 1.12 140
portiernia 151
pielęgniarka 170
ratownicy wodni na basenie szkolnym 180
pokój nauczycielski 200
kierownik świetlicy 201
psycholog

pedagog 1.10
141

142

Sekretariat jest czynny:

Znajdź nas na Facebooku!

Drukuj