Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna

Nasza Szkoła znajduje się pod opieką Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu, która mieści się przy ul. Jedności Narodowej 112.

Wszystkie działania Poradni są dla jej klientów bezpłatne i dobrowolne. Są podejmowane każdorazowo na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu udziela swoim klientom rzetelnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej. Zespół specjalistów dba o dobro klienta, zapewnia poszanowanie jego, zapewnia dyskrecję, wspiera w podejmowaniu ważnych dla niego decyzji i pomaga w sytuacjach trudnych.

Poradnia Pscyhologiczno — Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu
ul. Jedności Narodowej 112; tel. (71) 7986829

Godziny przyjmowania petentów oraz udzielania informacji telefonicznej:

Godziny rejestracji na badania:

Konsultacje Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu:

Strona poradni

Zobacz także:

Drukuj