Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna

Nasza Szkoła znajduje się pod opieką Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu, która mieści się przy ul. Jedności Narodowej 112; tel. (71) 7986829.

Wszystkie działania Poradni są dla jej klientów bezpłatne i dobrowolne. Są podejmowane każdorazowo na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu udziela swoim klientom rzetelnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej. Zespół specjalistów dba o dobro klienta, zapewnia poszanowanie jego, zapewnia dyskrecję, wspiera w podejmowaniu ważnych dla niego decyzji i pomaga w sytuacjach trudnych.

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna nr 2 działa we Wrocławiu w trzech punktach:

W centralnym budynku przy ulicy Jedności Narodowej 117, gdzie znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora oraz większość gabinetów psychologicznych i pedagogicznych, gabinety do terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz sala do zajęć grupowych.

Gabinet przy ulicy Spółdzielczej 2a, w którym przyjmują psycholodzy i pedagodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi młodszymi, gdzie można skorzystać z terapii psychologicznej i rozpoznać istotne zaburzenia rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa.

Gabinety przy ulicy Górnickiego 20, w których przyjmują psycholodzy i pedagodzy udzielający pomocy dzieciom starszym i młodzieży, gdzie można skorzystać z pomocy terapeutycznej z zakresu specyficznych trudności w nauce pisania, czytania i matematyki

Godziny przyjmowania petentów oraz udzielania informacji telefonicznej:

Sekretariat Poradni przyjmuje wnioski i wydaje dokumenty w następujących godzinach:

INFORMACJE TELEFONICZNE udzielane są w godzinach 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Prosimy również o zapoznanie się z zasadami przyjmowania dzieci:

https://www.ppp2.wroc.pl/kontakt

Godziny rejestracji na badania do poszczególnych specjalistów dostępne są w zakładce "rejestracja":

Konsultacje Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu:

Strona poradni

Zobacz także:

Drukuj