Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Logopeda

Logopeda szkolny:

dr Anna Mężyk-Mazur

We wrześniu przeprowadzone zostaną badania przesiewowe i kontrolne. W razie braku zgody na takie badanie, proszę o informację przez system Librus bądź osobiście (można również taką informację zgłosić wychowawcy). Jeśli jakieś dziecko będzie nieobecne na badaniu, a coś Państwa niepokoi, proszę umawiać się na konsultacje. Badania mają charakter przesiewowy,. Nie jest to całościowe badanie logopedyczne, dlatego proszę na początku roku również o wypełnienie wywiadu logopedycznego przez librusa.

W pierwszej kolejności na grupowe zajęcia logopedyczne zostaną zapisane dzieci, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci z klas pierwszych, które w poprzednim roku nie uczęszczały na zajęcia. Nie każde dziecko potrzebuje regularnych zajęć, dlatego pomoc logopedyczna jest również udzielana w formie porad i konsultacji.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci uczęszczają na grupowe zajęcia logopedyczne (nie na indywidualną terapię logopedyczną).

Plan zajęć jest ustalany w październiku i jest dostosowany do innych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole.

Uwaga, na konsultacje dla rodziców obowiązują zapisy. Z szacunku do Państwa czasu bardzo prosimy o umawianie się przez system Librus.

Drodzy Rodzice!

Na zajęciach logopedycznych korzystamy z jedzenia w celu uatrakcyjnienia ćwiczeń języka.
Jeśli dziecko jest UCZULONE na jakieś pokarmy/napoje, bardzo proszę o taką informację.
Jedzenie, z którego korzystamy (W MAŁYCH ILOŚCIACH), to między innymi: czekolada, posypka cukrowa, ryż dmuchany, andruty, płatki cheerios, lizaki.


Proszę o przestrzeganie kilku zasad:
- na zajęcia logopedyczne przychodzimy regularnie, a dłuższe nieobecności usprawiedliwiamy;
- ćwiczymy codziennie po 15 min.
- rezygnację z zajęć przekazujemy na piśmie;
W przypadku nagminnego łamania regulaminu dziecko może być wypisane z zajęć.

Mimo największych chęci nie wszystko da się zrobić w gabinecie, dlatego tak ważna jest współpraca z opiekunem/rodzicem dziecka.

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, warg, żuchwy; prawidłowe połykanie i oddychanie, pozycja ciała po części są nawykiem, który należy kształtować w domu, w codziennym funkcjonowaniu. Ważna jest również eliminacja parafunkcji, np. ssania kciuka.

Propozycja kształtowania nawyków:

Proszę o kontakt przed decyzją o podcięciu wędzidełka języka czy warg. Pokażę ćwiczenia i masaże potrzebne przed i po zabiegu. Opowiem o rodzajach zabiegów i ich konsekwencjach.

Zaburzenia mowy mogą mieć szeroką przyczynę, dlatego często proszę Państwa o kontakt z innymi specjalistami:

Metody pracy:

- terapia neurotaktylna

- trening słuchowy metodą Warnke

- terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel

- terapia ustno-twarzowa wg metody S. Masgutowej

- symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

- kinezjotaping

Zachęcam do zapoznania się z ćwiczeniami:

https://ortotropia.pl/wp-content/uploads/2021/05/Gopex_skrypt_dla_pacjentow.pdf

Drukuj