Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Logopeda

Logopedzi szkolni:

Justyna Pawlak

Joanna Dzikowska

We wrześniu przeprowadzone zostaną badania przesiewowe i kontrolne. W razie braku zgody na takie badanie, proszę o informację przez system Librus bądź osobiście (można również taką informację zgłosić wychowawcy). W badaniach przesiewowych nie biorą udziału dzieci badane rok temu w zerówce. Jeśli jakieś dziecko będzie nieobecne na badaniu, a coś Państwa niepokoi, proszę umawiać się na konsultacje.

W pierwszej kolejności na zajęcia zostaną zapisane dzieci, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci z klas pierwszych i zero, które w poprzednim roku nie uczęszczały na zajęcia. Nie każde dziecko potrzebuje regularnych zajęć, dlatego pomoc logopedyczna jest również udzielana w formie porad i konsultacji.

Plan zajęć jest ustalany w październiku i jest dostosowany do innych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole.

Uwaga, na konsultacje dla rodziców obowiązują zapisy. Z szacunku do Państwa czasu bardzo prosimy o umawianie się przez system Librus.

Drodzy Rodzice!

Na zajęciach logopedycznych korzystamy z jedzenia w celu uatrakcyjnienia ćwiczeń języka.
Jeśli dziecko jest UCZULONE na jakieś pokarmy/napoje, bardzo proszę o taką informację.
Jedzenie, z którego korzystamy (W MAŁYCH ILOŚCIACH), to między innymi: czekolada, posypka cukrowa, ryż dmuchany, andruty, płatki cheerios, lizaki.


Proszę o przestrzeganie kilku zasad:
- na zajęcia logopedyczne przychodzimy regularnie, a dłuższe nieobecności usprawiedliwiamy;
- ćwiczymy codziennie po 15 min. wg wskazań z zeszytu, który przynosimy na każde zajęcia. Dzieci, które notorycznie nie noszą zeszytów nie są zabierane na ćwiczenia;
- rezygnację z zajęć przekazujemy na piśmie;
W przypadku nagminnego łamania regulaminu dziecko może być wypisane z zajęć.

W ramach zajęć logopedycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pani dr Anna Mężyk-Mazur może wprowadzić:

- terapię neurotaktylną

- trening słuchowy metodą Warnke

- terapię miofunkcjonalną wg A. Kittel

- terapię ustno-twarzową wg metody S. Masgutowej

- symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania

Zobacz także:

Drukuj