Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Dokumenty świetlicowe

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

>> Regulamin świetlicy szkolnej <<

Wypełnione zgody należy przekazać wychowawcy grupy świetlicowej.

1. Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych

2. Zgoda na samodzielne wyjście na zajęcia pozalekcyjne

3. Zgoda na samodzielne wyjście na obiad

4. Zgoda na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej

Zobacz także:

Drukuj