Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Dokumenty świetlicowe

Wypełnione zgody należy przekazać wychowawcy grupy świetlicowej.

1. Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych

2. Zgoda na samodzielne wyjście na zajęcia pozalekcyjne

Zobacz także:

Drukuj