Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że umowy na obiady na rok szkolny 2019/20 dla uczniów klas 0 – 8 należy składać w okresie od 20.06.2019 do 30.07.2019. Druki umów będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz w pokoju nr 1/11. Informacje pokój nr 1/11, tel. 071/7986870 wew.113.

Złożenie umowy po tym okresie, może skutkować opóźnieniem terminu rozpoczęcia wydawania posiłków.

Krzysztof Pluta


Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że od 17 października br. będzie można odwołać posiłki również za pomocą dziennika elektronicznego "Librus". Proszę wysłać wiadomość z daną informacją do odbiorcy w grupie nauczycieli o nazwie "odwołanie obiadu". List trafi bezpośrednio do Pana Krzysztofa Pluty - odpowiedzialnego za rozliczanie obiadów.

Pozostałe kanały informacyjne dotyczące odwoływania posiłku: telefonicznie lub osobiście u Krzysztofa Pluty pozostają bez zmian.

Przypominamy, że nieobecność dzieci na obiedzie należy zgłaszać w bieżącym dniu do g. 8.30


Szanowni Państwo,informujemy,że od kwietnia br.można odwołać posiłki za pomocą strony internetowej obiady@sp84.wroclaw.pl

Dotyczy dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-8.

Nieobecność dzieci na posiłkach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godz.8:30

Nie ma możliwości odwołania jednego z posiłków w danym dniu (dotyczy oddziałów przedszkolnych)

Zobacz także:

Drukuj