Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Obiady

Marzec 2018

Wpłaty za obiady za miesiąc marzec należy dokonać do dnia 25.02.2018 r. na konto numer 95 1020 5226 0000 6102 0418 3869

W miesiącu marcu 2018 r. koszt obiadów na jednego ucznia wynosi 110,0 zł (20 dni x 5,50 zł). Uwaga! Prosimy o terminowe wpłaty.

Umowa na rok szkolny 2017/18

Opłatę za miesiąc wrzesień w wysokości 100,00 zł należy wnieść do dnia 25 sierpnia 2017 r. po uprzednim dostarczeniu do sekretariatu lub Kierownika gospodarczego dwóch podpisanych egzemplarzy umowy.

Posiłki wydawane będą od dnia 05 września 2017 r., koszt jednego obiadu w bieżącym roku szkolnym dla jednego ucznia wynosi 5,50 zł.