Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

Nowelizacja/ujednolicenie tekstu Statutu z 21.11.2019 r.

Nowelizacja statutu z 30 sierpnia 2019 r.

Nowelizacja statutu z 31 sierpnia 2018 r.

Program wychowawczo-profilaktyczno Szkoły Podstawowoej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

Regulamin świetlicy szkolnej

Inne ważne dokumenty:

Zobacz także:

Drukuj