Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

- nowelizacja statutu z 31 sierpnia 2018 r.

Program wychowawczo-profilaktyczno Szkoły Podstawowoej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

Inne ważne dokumenty:

Drukuj