Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Dokumenty szkolne

Nowelizacja Statutu SP 84 z 14 września 2023 r.

Nowelizacja Statutu SP 84 z 30 sierpnia 2022 r.

Ujednolicony tekst Statutu SP 84 z 31.08.2020 r.

Nowelizacja Statutu SP 84 z 31 sierpnia 2020 r.

Nowelizacja/ujednolicenie tekstu Statutu z 21.11.2019 r.

Nowelizacja Statutu z 30 sierpnia 2019 r.

Nowelizacja Statutu z 31 sierpnia 2018 r.

Statut Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowoej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

Regulamin świetlicy szkolnej

Inne ważne dokumenty:

Zobacz także:

Drukuj