Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Bo każde dziecko ma prawo do..

REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI! MASZ PRAWO!

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

(pod ten numer telefonu mogą dzwonić również dorośli w sprawach dotyczących dzieci)

(22) 583 66 00

telefon główny do Biura Rzecznika Praw Dziecka

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Warto zobaczyć – Rzecznik Praw Dziecka – http://brpd.gov.pl

Zobacz także:

Drukuj