Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wymagania edukacyjne

klasa I

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

klasa II

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

klasa III

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

etyka klasy I-III

etyka klasy IV-VIII

klasa IV

Język polski

Informatyka

Muzyka

Język angielski

Historia

Matematyka

Technika

Plastyka

Przyroda

Wychowanie fizyczne

Religia

klasa V

Geografia

Biologia

Religia

Język polski

Informatyka

Muzyka

Język angielski

Historia

Matematyka

Technika

Plastyka

Wychowanie fizyczne

klasa VI

Geografia

Biologia

Religia

Język polski

Informatyka

Muzyka

Język angielski

Historia

Matematyka

Technika

Plastyka

Wychowanie fizyczne

klasa VII

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Religia

Język polski

Język niemiecki

Informatyka

Muzyka

Język angielski

Historia

Matematyka

Plastyka

Wychowanie fizyczne

klasa VIII

wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

edukacja dla bezpieczeństwa

Religia

Język polski

Język niemiecki

Informatyka

Język angielski

Historia

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Drukuj