Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący - Rafał Próchniak
zastępca przewodniczącego - Agnieszka Żyławy
sekretarz - Małgorzata Kołaczyk
skarbnik - Małgorzata Kałacińska - Syczyło

Kontakt

rada.rodzicow@sp84.wroclaw.pl

Składki

Rada Rodziców informuję, że roczna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców zostanie ustalona na najbliższym październikowym spotkaniu.

Numer konta

Nowy numer konta bankowego rady rodziców zostanie podany w październiku br.

Zebrania

  1. Rada Rodziców zaprasza na zebranie 3.10.2022 o godzinie 17.00 w sali 0.14.

Regulamin Rady Rodziców

  1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. Rada działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 i późniejszymi zmianami o systemie oświaty art.53 i art.54, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
  3. Regulamin Rady Rodziców - pełna treść

Zobacz także:

Drukuj