Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców

  1. Przewodnicząca: Pani Anna Wolańska — Andruszków
  2. Zastępca Przewodniczącej: Pani Katarzyna Dzwonnik

Składki

Rada Rodziców przypomina, że roczna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców wynosi 15 zł. Składkę można wpłacać w ratach. Rodzice, którzy mają dwójkę, trójkę dzieci wpłacają składkę za kolejne dziecko po 5 zł.

Numer konta

Zebrania

  1. Rada Rodziców zaprasza na zebranie w dniu 12 września 2017r. na godzinę 18.00 w sali 0.16.
  2. Rada Rodziców zaprasza na zebranie w dniu 19 października 2017r. na godzinę 17.30 w sali 0.16.
  3. Rada Rodziców zaprasza na zebranie w dniu 15 lutego 2018r. na godzinę 17.30 w sali 0.16.

Regulamin Rady Rodziców

  1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. Rada działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 i późniejszymi zmianami o systemie oświaty art.53 i art.54, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
  3. Regulamin Rady Rodziców - pełna treść