Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

  1. Przewodnicząca: Pani Anna Wolańska - Andruszków
  2. Zastępca Przewodniczącej: Pan Rafał Próchniak
  3. Sekretarz: Pani Małgorzata Kołaczyk
  4. Skarbnik: Pani Małgorzata Kałacińska - Syczyło

Składki

Rada Rodziców przypomina, że roczna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców wynosi 20 zł. Składkę można wpłacać w ratach. Rodzice, którzy mają dwójkę, trójkę dzieci wpłacają składkę za kolejne dziecko po 15 zł.

Numer konta

Zebrania

  1. Rada Rodziców zaprasza na zebranie w najbliższy czwartek 17.09.2020 o godzinie 17.15 w sali 0.16.

Regulamin Rady Rodziców

  1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. Rada działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 i późniejszymi zmianami o systemie oświaty art.53 i art.54, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
  3. Regulamin Rady Rodziców - pełna treść

Zobacz także:

Drukuj