Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący - Rafał Próchniak
zastępca przewodniczącego - Agnieszka Żyławy
sekretarz - Małgorzata Kołaczyk
skarbnik - Małgorzata Kałacińska - Syczyło

Kontakt

rada.rodzicow@sp84.wroclaw.pl

Składki

Wysokość dobrowolnej składki wynosi 25 zł za pierwsze dziecko oraz 15 zł za każde następne dziecko w szkole.
Klasy, w których do 31.12.2022 wpłat dokonają rodzice ponad połowy uczniów, otrzymają zwrot 40% wpłaconej kwoty na środki klasowe. W takich sytuacjach będziemy kontaktować się z trójkami klasowymi.

Numer konta

62 1020 5226 0000 6902 0758 7316
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa

Zebrania

  1. Rada Rodziców zaprasza na zebranie 30.11.2022 o godzinie 17.00 w sali 0.14.

Regulamin Rady Rodziców

  1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. Rada działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 i późniejszymi zmianami o systemie oświaty art.53 i art.54, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
  3. Regulamin Rady Rodziców - pełna treść

Zobacz także:

Drukuj