Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Drodzy Rodzice,
informujemy, że zgodnie z procedurami do 15 września 2020r. trwa nabór na zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, EEG Biofeedback, integracja sensoryczna).
Aby dziecko było zakwalifikowane na takie zajęcia, musi być konkretny zapis w zaleceniach z w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej np. zajęcia wyrównawcze z matematyki/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Rodzic może również złożyć pisemny wniosek w sekretariacie o przyznanie dziecku zajęć dodatkowych, który stanowi załącznik do Systemu Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Procedury dostępne są tutaj: https://sp84.wroclaw.pl/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna
Dodatkowego dokumentu wymagają zajęcia z Integracji Sensorycznej. Na zajęcia z integracji sensorycznej nie wystarczy zapis z tyłu opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lecz musi być to osobny dokument „Ocena procesów integracji sensorycznej”. Natomiast po wskazaniu w Opinii PPP terapii EEG Biofeedback w zaleceniach dla szkoły jest wymagane zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do tego typu terapii.
Opinie psychologiczno-pedagogiczne o uczniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pedagogicznych oraz wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły (nawet w czasie wakacji), jednak najpóźniej do dnia 15 września 2020r.
Również do 15 września 2020r. prosimy o składanie skierowań lekarskich na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Po 15 września nabór na zajęcia dodatkowe będzie możliwy dopiero od II semestru, ponieważ miejsca będą już wyczerpane. W naszej szkole bardzo dużo dzieci korzysta z tego typu zajęć.
Rodziców, których dzieci już mają opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prosimy o sprawdzenie czy opinia nie wymaga uaktualnienia (np. może być zapis, by zrobić badania kontrolne). Prosimy o badania zwłaszcza uczniów kończących klasy czwarte (jeśli mieli badania w klasie trzeciej lub młodszej), ponieważ przyjęto, że opinie są ważne na etap edukacyjny.

Oto link do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i sposoby rejestracji: https://www.ppp2.wroc.pl/rejestracja.

Dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Drukuj