Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Co słychać w Samorządzie Uczniowskim?

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, składa się z trzech przedstawicieli każdej z klas IV, V, VI, VII i VIII. Zarząd powoływany jest w wyborach tajnych i bezpośrednich przez wszystkich uczniów Szkoły.

Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Uczniowie pracujący w samorządzie szkolnym zajmują się imprezami organizowanymi na rzecz społeczności szkolnej, a także reprezentują SU oraz włączają się w akcje na rzecz innych.

Wybory do Samorzadu uczniowskiewgo odbędą się 05 października 2022r.

Przewodnicząca:

Zastępczyni Przewodniczącej:

Sekretarz:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Joanna Osenkowska

Drukuj