Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Co słychać w Samorządzie Uczniowskim?

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, czyli każdy uczeń ma wpływ na działania samorządu. Żeby usprawnić i usystematyzować te działania powołuje się Samorządy Klasowe (Rady Klasowe) oraz w drodze wyborów - Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje społeczność uczniowską wobec Dyrekcji, Grona Pedagogicznego czy Rady Rodziców. Funkcjonowanie SU określa jego regulamin. A po co szkole Samorząd Uczniowski?

Pięknie tłumaczą to słowa Janusza Korczaka:

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

...ale także realizacja naszych pomysłów, by uatrakcyjnić życie szkolne, organizacja zabaw, akcji, projektów. Doskonalimy nasze kompetencje społeczne poprzez działania na rzecz społeczności szkolnej.

Wybory do Samorzadu Uczniowskiewgo odbędą się 5 października 2022r.

Przewodniczący: Grzegorz Grelewski

Zastępczyni Przewodniczącego: Kornelia Kowalczyk

Sekretarz: Wiktoria Wawrzak

Skrabnik/II sekretarz - Karol Maksymowicz

Sekcja sportowa: Illia Semeniuk, Tomasz Bogucki
Sekcja K-O: Natan Nosarzewski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Joanna Osenkowska

Drukuj