Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Co słychać w Samorządzie Uczniowskim?

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, składa się z przedstawicieli klas IV, V, VI, VII i VIII w ilości po trzy osoby z każdej klasy. Zarząd powoływany jest w wyborach tajnych i bezpośrednich przez wszystkich uczniów Szkoły.

Zarząd składa się z trzech osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Uczniowie pracujący w samorządzie szkolnym zajmują się różnymi imprezami organizowanymi na rzecz społeczności szkolnej, a także reprezentują SU oraz włączają się w akcje na rzecz innych.

Zarząd

Przewodnicząca - Pola Sacewicz (8b)
Zastępca Przewodniczącej- Katarzyna Emerych (8a)
Sekretarz - Karolina Miernik (7b)
Członkowie - Zuzanna Barczewska (4d) i Olaf Kaczmarek (4d)

Opieka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Beata Peciak- Borówka
Opiekun wspomagający - Pani Joanna Osenkowska

Zobacz także:

Drukuj