Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Co słychać w Samorządzie Uczniowskim?

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, składa się z trzech przedstawicieli każdej z klas IV, V, VI, VII i VIII. Zarząd powoływany jest w wyborach tajnych i bezpośrednich przez wszystkich uczniów Szkoły.

Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Uczniowie pracujący w samorządzie szkolnym zajmują się imprezami organizowanymi na rzecz społeczności szkolnej, a także reprezentują SU oraz włączają się w akcje na rzecz innych.


Przewodnicząca: Karolina Miernik 8b
Wiceprzewodnicząca: Lara Okólska 7a
Skarbnik: Nina Andruszków 5a
Sekretarz: Oliwia Łukowicz 5a
Członek: Olaf Kaczmarek 5d

Opieka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Beata Peciak- Borówka

Zobacz także:

Drukuj