Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Co słychać w Samorządzie Uczniowskim?

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, składa się z przedstawicieli klas IV, V, VI, VII i VIII w ilości po trzy osoby z każdej klasy. Zarząd powoływany jest w wyborach tajnych i bezpośrednich przez wszystkich uczniów Szkoły.

Zarząd składa się z trzech osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Uczniowie pracujący w samorządzie szkolnym zajmują się różnymi imprezami organizowanymi na rzecz społeczności szkolnej, a także reprezentują SU oraz włączają się w akcje na rzecz innych.

Zarząd

  1. Przewodnicząca - Natalia Demboryńska (klasa 7b)
  2. Zastępca Przewodniczącej - Natalia Litwińska (klasa 7b)
  3. Sekretarz - Pola Sacewicz (klasa 7a)

Opiekun

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Beata Peciak-Borówka, a opiekunem wspomagającym Pani Ewa Jakubiak-Szydłowska.