Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Co słychać w Samorządzie Uczniowskim?

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, czyli każdy uczeń ma wpływ na działania samorządu. Żeby usprawnić i usystematyzować te działania powołuje się Samorządy Klasowe (Rady Klasowe) oraz w drodze wyborów - Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje społeczność uczniowską wobec Dyrekcji, Grona Pedagogicznego czy Rady Rodziców. Funkcjonowanie SU określa jego regulamin. A po co szkole Samorząd Uczniowski?

Pięknie tłumaczą to słowa Janusza Korczaka:

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

...ale także realizacja naszych pomysłów, by uatrakcyjnić życie szkolne, organizacja zabaw, akcji, projektów. Doskonalimy nasze kompetencje społeczne poprzez działania na rzecz społeczności szkolnej.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 18 października 2023r.

Przewodnicząca: Anna Patyk

Zastępca Przewodniczącej: Franciszek Słotta

Sekretarz: Jagoda Radaś

Skrabnik/II sekretarz - Matteo Hokayem

Sekcja sportowa: Tomasz Bogucki
Sekcja K-O: Zuzanna Ciąder i Varvara Ostapova

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego - Pani Joanna Osenkowska, Pani Angelika Krynicka.

Drukuj