Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Historia szkoły

W roku 1948 we Wrocławiu zorganizowano I Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Wzięło w nim udział kilkuset pisarzy, artystów i naukowców reprezentujących 46 państw. Gośćmi tego zjazdu byli między innymi: Pablo Picasso, Irene i Frederic Joliot-Curie, a także dyrektor generalny UNESCO Julian Huxley. W skład polskiej delegacji, której przewodniczył Jarosław Iwaszkiewicz, wchodzili m.in. Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Julian Tuwim oraz profesorowie: Ludwik Hirszfeld, Tadeusz Kotarbiński i Kazimierz Wyka.
Podczas jednego z następnych zjazdów pokoju 3 maja 1958 roku goście z Filipin i Indonezji wmurowali kamień węgielny pod budowę trzeciej we Wrocławiu Szkoły Tysiąclecia — Szkoły Podstawowej nr 84.

Poniżej uroczysty dokument założenia naszej szkoły z maja 1958 roku, czyli w X rocznicę Kongresu Intelektualistów.

W dniu 4 marca 1961 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły i oficjalne nadanie jej imienia — „RUCHU OBROŃCÓW POKOJU”.

Po wybudowaniu gabinety w szkole wyglądały tak:

W naszym amfiteatrze między innymi pożegnano delegację z Wrocławia na Kongres w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata, jaki odbył się w Warszawie w 1986 roku, a uczniowie dumni z imienia swojej szkoły zaapelowali wtedy o pokój.

Życie szkoły systematycznie dokumentowano w kronice, na stronie internetowej i w wydawanych gazetkach szkolnych.

W lipcu 2008 na 50-lecie pierwszych prac związanych z budową SP 84 podjęto decyzję o modernizacji i rozbudowie naszej szkoły. Rozpoczął się nowy etap w historii placówki.
W tym samym czasie włączono do naszej szkoły SP nr 60 z ulicy Świętokrzyskiej.
Wszyscy razem z zapartym tchem zaczęliśmy oczekiwać na rozpoczęcie przebudowy szkoły. Kiedy w 2013 roku zdecydowano o tymczasowym przeniesieniu naszej placówki z ulicy Górnickiego 20 do dawnego budynku SP nr 60 przy ulicy Świętokrzyskiej 45 — 55, to wiedzieliśmy już, że nasze marzenia się spełniają. Szkoła „rośnie”, a perspektywa nauki i pracy w nowym roku szkolnym 2015/16 w tak nowoczesnej placówce — napawa optymizmem.

Według projektu szkoła ma wyglądać tak:

A tutaj widoczne efekty zaawansowania prac budowlanych:

Drukuj