Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Judo in school

"Judo in Schools" – to projekt światowej federacji realizowany od października przez Polski Związek Judo we współpracy ze szkołami i lokalnymi samorządami. "Kwota dofinansowania to kilkaset tysięcy dolarów" – poinformowali prezes Jacek Zawadka i dyrektor sportowy Adam Maj.

Władze IJF postawiły za cel rozwój judo poprzez wprowadzenie dyscypliny do szkół podstawowych. "Judo in Schools" od kilku lat funkcjonuje w wybranych krajach Starego Kontynentu. Na początku roku prezes PZJudo Jacek Zawadka rozmawiał w sprawie polskiej edycji projektu z szefem federacji Mariusem Vizerem. Na mocy porozumienia, którego sygnatariuszami są także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski, w "Judo w Szkołach" ma uczestniczyć 800 uczniów z klas 1-3.

Program jest już realizowany w 13 szkołach, a docelowo będzie ich 16 – po jednej w każdym województwie.

"Federacji IJF zależy na wprowadzeniu judo do podstawówek, aby ten sport był jednym z elementów wychowania fizycznego z dużym naciskiem na wartości edukacyjne. Chodzi o promowanie takich pięknych wartości w judo, jak szacunek, przyjaźń, odpowiedzialność czy odporność" – dodał Maj, który jako trener prowadził żeńską i męską drużynę narodową Polski.

"Zależy nam nie na rocznym programie, ale na długofalowym działaniu mającym na celu zbudowanie silnego polskiego judo. W każdej z tych szkół chcemy zbudować mocny ośrodek naszego sportu, w którym dzieci z programu „Judo in Schools” będą kontynuowały treningi w ramach powołanej przy szkole sekcji. Nadzór nad nim będzie miał właściwy okręgowy związek judo, a zadanie prowadzenia treningów powierzamy klubom mającym doświadczenie w pracy z dziećmi i trenerom z licencjami. W dalszej kolejności naszym celem jest powstanie w tych szkołach klas sportowych. W czterech regionach kraju będą funkcjonować Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a trafią do nich judocy m.in. z tych 16 szkół. Na dziś powołaliśmy SMS w Bytomiu i Warszawie, kolejny będzie w Trójmieście, a jeszcze jeden na zachodzie Polski. Chcemy w tych działaniach współpracować z samorządami i departamentami edukacji w województwach, liczymy również na pomoc ze strony Ministerstwa Sportu" – przyznał Zawadka.

Warunkiem współpracy z daną szkołą, mającą minimum 500 uczniów oraz zapewnienie sali do ćwiczeń, w której można na stałe rozłożyć maty do judo.

"Światowa federacja zadeklarowała pomoc finansową w pierwszym roku programu, a w późniejszych latach projekt ma być kontynuowany ze środków własnych, tj. PZJudo, okręgowe związki, dyrektorzy szkół i lokalne samorządy muszą szukać źródeł finansowania, które pozwolą kontynuować program. Pierwszy krok został zrobiony, a mamy nadzieję, że będzie ciąg dalszy od jesieni 2019 roku. Zresztą jesteśmy przekonani, że dzieciaki na tyle polubią judo, że nie będzie mowy o przerwaniu treningów. A potem zaczną się pierwsze zawody, medale i motywacja będzie jeszcze większa" – uważa dyrektor sportowy PZJudo.

zapraszamy: http://web.pzjudo.pl/wladze-polskiego-zwiazku-judo-projekt-swiatowej-federacji-w-polskich-szkolach

Zobacz także:

Drukuj