Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu pływackim - realizującą cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zasadach rekrutacji.

Zgodę na udział w próbie sprawności fizycznej (załącznik 1) należy złożyć w sekretariacie szkoły od 6 maja 2024 r. od. g. 8.00 do 17 maja 2024 r. (piątek) do g. 15.00

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o g. 14.00 (wtorek) w hali sportowej i na basenie naszej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów: sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Postępowanie uzupełniające w przypadku w wolnych miejsc:

Drukuj