Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Półkolonia zimowa 2024 r.

Szanowni Państwo, od 15 do 19 stycznia 2024 r. w naszej szkole zorganizowana zostanie dla uczniów klas I - III półkolonia zimowa pod hasłem Tropiciele zimowych przygód.
Głównym celem półkolonii jest wszechstronny rozwój dzieci, pobudzenie ich kreatywności oraz ukazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział, m.in w zajęciach kreatywnych Kolorowe ekotorby, Asamblaż - artystyczne wykorzystanie przedmiotu oraz Malowane skarbonki. Wielu pozytywnych wrażeń dostarczą dzieciom zajęcia pt. Tajemnice starego Wrocławia. Planujemy także gry i zabawy na szkolnym basenie, w sali gimnastycznej oraz projekcję filmową w Multikinie. Planujemy również wycieczkę do Parku Rozrywki FIKOŁKI. Każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie!
Opiekę podczas półkolonii zapewniamy od godziny 8.00 do godziny 16.00.
Koszt uczestnictwa to 225 zł (z wyżywieniem - dwudaniowy obiad).

Przypominam, że rekrutację rozpoczynamy 2 stycznia 2024 roku.

Zapisy na półkolonię (wyciąg z regulaminu półkolonii).

a) Zapisy na półkolonię odbywają się od 2.01.2024 r. do 4.01.2024 r. (dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 84) oraz 8.01.2024 r. do 10.01.2024 r. (dla uczestników, niebędących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84). Rekrutacja może zostać zakończona przed wyznaczonym terminem, jeśli limit miejsc zapełni się wcześniej.

b) Kartę uczestnika można pobrać ze strony internetowej Szkoły www.sp84.wroclaw.pl lub w wersji papierowej z portierni Szkoły.

c) W celu zapisania dziecka na półkolonię należy dokonać wpłaty na wskazane w karcie kwalifikacyjnej konto oraz złożyć kartę w terminie do 4.01.2024 r. do wychowawcy klasy (dla dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84) oraz do 10.01.2024 r. w sekretariacie Szkoły dla dzieci nie będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84.

d) Pierwszeństwo udziału w półkolonii mają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 84.

e) Liczba miejsc jest ograniczona (8 grup – 120 osób)

UWAGA! - Ilość miejsc na półkolonię jest ograniczona!!! Pobranie karty nie gwarantuje udziału dziecka w półkolonii, decyduje kolejność zgłoszenia się z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dokonanie wpłaty w wysokości 225 zł za turnus.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

PKO BP I O/WROCŁAW nr 27 1020 5226 0000 6802 0418 3877

W tytule przelewu proszę wpisać: półkolonia zimowa, imię i nazwisko uczestnika oraz szkołę i klasę do której uczęszcza dziecko. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy przekazać wychowawcy klasy w terminie do 4 stycznia 2024 r. (dla dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84) oraz do 10 stycznia 2024 r. w sekretariacie Szkoły dla dzieci nie będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 84. Prosimy o dołączenie potwierdzenia wpłaty.

DO POBRANIA: (regulamin półkolonii oraz karta kwalifikacyjna pojawią się 1 stycznia 2024 r.)

PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP: (dokumenty pojawią na początku stycznia 2024 r.)

Drukuj