Pomoc psychologiczno-pedagogiczna »

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

zajęcia logopedyczne,

EEG biofeedback,

zajęcia  dydaktyczno - wyrównawcze.