Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Europa i ja

Plakat potwierdzający udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym „Europa i ja"

W roku szkolnym 2022/2023 do zajęć świetlicowych w szkole została wprowadzona innowacja Europa i Ja. Innowacja opiera się na Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym EUROPA I JA, który został stworzony przez autorkę Ilonę Broniszewską. Projekt zakłada, że uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nauczą się nowych treści o wybranym kraju. Nauczą się również postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę. Od października do maja uczniowie będą wykonywać różnego rodzaju zadania dotyczące wybranego kraju.

Drukuj