Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Promocja zdrowia

Znalezione obrazy dla zapytania: promocja zdrowia wydział zdrowia we Wrocławiu

Nasza placówka kreuje wizję szkoły promującej zdrowie, tworzy klimat sprzyjający zdrowiu, współpracuje z lokalną społecznością, realizuje długofalowy program promocji zdrowia, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwija bazę materialną i środowisko fizyczne. Różnorodne działania prozdrowotne obejmują profilaktykę, aktywny styl życia, zdrowe i racjonalne żywienie oraz integrację środowiska szkolnego.
Szkoła uczestniczy od kilku lat w programach unijnych: "Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Posiadamy stołówkę z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia oraz sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia.
Celem nadrzędnym naszego Szkolnego Programu Promocji Zdrowia jest pogłębianie świadomości oraz promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Koordynatorem projektu jest pani Bernadetta Bańska.

Zobacz także:

Drukuj