Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

DI

Desination Imagination

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów. Działa w 42 krajach. Program zachęca dzieci, młodzież i studentów do podejmowania procesu tworzenia w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkryć różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Myślenie projektowe, trening twórczości, kompetencje XXI wieku, samodzielność; to tylko kilka haseł, które są nieodłącznymi elementami Programu. Drużyny, przez cały sezon pracują nad rozwiązaniem wybranego przez siebie, długofalowego, interdyscyplinarnego projektu (Wyzwanie Drużynowe: konstrukcyjne, społeczne, techniczne, artystyczne, naukowe lub zarezerwowane dla drużyn przedszkolnych Wyzwanie Wschodzących Gwiazd). Obok Wyzwania Drużynowego, ważnym filarem programu są Wyzwania Na Już, czyli krótkie zadania wymagające nienagannej współpracy i umiejętności pracy pod presją czasu. Wyzwania Na Już łączą w sobie motywy artystyczne z nauką, technologią, inżynierią
i matematyką

W naszej szkole w programie biorą udział dwie drużyny: Joker Team oraz Zgrani w czasie. Drużyny są pod opieką trenerów: Renaty Kulińskiej oraz Pauliny Weremij. Obie drużyny brały udział w Wirtualnie Olimpiadzie Kreatywności w roku 2020 oraz w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności w roku 2021.


SUKCESY:

  1. DRUŻYNA JOKER TEAM w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności zdobyła
  2. I miejsce w Wyzwaniu Na Już
  3. III miejsce w Wyzwaniu Drużynowym
  4. Więcej informacji o programie: https://www.kreatywnosc.pl/

Zobacz także:

Drukuj