Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Miasto Pokoleń

Miasto pokoleń


Projekt "Miasto pokoleń" to program edukacji społecznej dotyczący osób starszych i procesu starzenia się realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora. Nasza szkoła bierze w nim udział drugi rok z rzędu.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3.


Celem programu jest kształtowanie pozytywnego myślenia o starości innych, a w perspektywie czasu również o swojej, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, przeciwdziałanie stereotypom dotyczących starości, uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem uderzą w każdego z nas, wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, rozwijanie u dzieci i młodzieży przekonania, że pokolenie starszych osób ma podobne potrzeby jak inne grupy wiekowe (potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku, uznania, samorealizacji, potrzeby poznawczo-intelektualne itd.), zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych, rozwijanie kompetencji kulturowych (otwartość, szacunek, tolerancja).

Koordynatorem projektu jest Pani Irmina Kuźma.

Zobacz także:

Drukuj