Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Miasto Pokoleń

Miasto pokoleń
Projekt "Miasto pokoleń" to program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora.
Główne cele programu :
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi;
- przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości;
- kształtowanie pozytywnego myślenia o starości innych, a w perspektywie czasu również o swojej;
- uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem uderzą w każdego z nas;
- wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
- rozwijanie u dzieci i młodzieży przekonania, że pokolenie starszych osób ma podobne potrzeby jak inne grupy wiekowe (potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku, uznania, samorealizacji, potrzeby poznawczo-intelektualne itd.);
- zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
- rozwijanie kompetencji kulturowych (otwartość, szacunek, tolerancja).

Zobacz także:

Drukuj