Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Matematyczne eksperymenty

„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 (środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz budżet Gminy Wrocław.

REALIZATOR PROJEKTU:

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu (z ramienia Gminy Wrocław jako realizator wiodący)

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności nauczania matematyki w 48 szkołach Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków i wdrożenie nauczania eksperymentalnego w okresie 01.09.2017–30.06.2019.

W naszej szkole w zajęciach propwadzonych przez p. Beatę Wójcik i p. Iwonę Łaś będą brać udział uczniowie z klas IV - VI.

Zobacz także: