Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Kreatywne Prace Plastyczne

Szkoła Podstawowa nr 84 bierze udział w międzynarodowy projekt Kreatywne Prace Plastyczne mający na celu:

* Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
* Zewnętrzną promocję placówek oświatowych.

Zobacz także:

Drukuj