Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Mediacje rówieśnicze

EDUKACJA DLA POKOJU — FUNDACJA DOM POKOJU

Od 2005 roku Fundacja Dom Pokoju realizuje ideę edukacji pokoju i zarządzania konfliktem w szkołach i ich otoczeniu. Czerpiemy z metod naszych holenderskich partnerów Domu Anne Frank, Dzielnicy Pokoju (De Vreedzame Wijk) i Szkoły Pokoju (Vreedzame School) rozwijając nasze metody z doświadczonymi trenerami lokalnymi, polskimi organizacjami, instytucjami edukacyjnymi, samorządami i ich jednostkami.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Program Mediacji Rówieśniczych dla klas 4-6 i gimnazjów funkcjonuje w oparciu o holenderską metodę ośmiu kroków Vreedzame School. Zakłada ona wyuczenie u dzieci i młodzieży umiejętności zarządzania złością i emocjami, przeciwdziałania konfliktom, komunikowania się bez agresji oraz rozwiązywania sytuacji problemowych. Posiadamy licencję na prowadzenie programu w Polsce i doświadczony zespół trenerów.

Program został wprowadzony w ponad 550 szkołach w Holandii i pilotażowo w trzech wrocławskich. Nasze badania pokazują, że nauczyciele i dyrektorzy szkół uczestniczących zaobserwowali istotną różnicę w zachowaniu uczniów w szkole przed i po jego wprowadzeniu. Oprócz zmiany atmosfery w szkole i klasach, zmniejszyła się liczba konfliktów. Uczniowie są bardziej spokojni i odpowiedzialni, odnoszą się do siebie z szacunkiem, lepiej wyrażają siebie. Dzięki temu tworzą się lepsze warunki do nauki.

Podstawą zarządzania konfliktem jest, według nas, konstruktywna komunikacja. Od 2013 roku na osiedlu Nadodrze realizujemy we współpracy z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kompleksowe programy: kampanię społeczną i pogotowie mediacyjne z poradami mediacyjnymi dla społeczności lokalnych, np. „porozmawiaj z sąsiadem” oraz mediacje rówieśnicze pod hasłem „nie biję, rozmawiam”.
Staramy się wypracować rozwiązania, które pozwalają jednostkom zaangażowanym w sytuację trudną zarządzać swoimi emocjami, ustalać zasady konstruktywnej komunikacji i w rezultacie współpracować zamiast unikać, atakować czy stawiać granice za pomocą kompromisu.
Mediacje rówieśnicze polegają na tym, że mediatorami w sporze młodych ludzi są ich rówieśnicy. Nikt nie rozumie problemów młodych ludzi lepiej niż oni sami. Łatwiej jest im również pozyskać akceptację i zaufanie stron konfliktu, niż osobom dorosłym.

Rytm kolejnych lekcji stanowi rytm rozwiązywania konfliktu:

  1. Kłótnia
  2. Ochłonięcie
  3. Ustalenie zasad
  4. Opowiadanie/ słuchanie
  5. Uczucie
  6. Co jest ważne — komunikat Ja/ komunikat Ty
  7. Rozwiązania/ Burza mózgów
  8. Mediacja — nominacja dla mediatorów rówieśniczych

Zobacz także: