Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Mały Mistrz

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "MAŁY MISTRZ"

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych biorą udział w programie „Mały Mistrz”, którego głównym celem jest rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych, mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka. Program ma również na celu monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci. Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w różnych kategoriach.

Uczestnicząc w projekcie Mały Mistrz nasi pierwszoklasiści zdobywają odznaki różnych sprawności. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji.
Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Już są lekkoatletami, a wkrótce zdobędą sprawność łyżwiarza i gimnastyka:)
Najważniejsze, że przy okazji świetnej zabawy, propagujemy aktywną postawę.

Zobacz także:

Drukuj