Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Pociąg do ruchu

Projekt Pociąg do ruchu ma za zadanie uatrakcyjnić zajęcia z aktywności fizycznej szczególnie dzieciom przebywającym w szkolnej świetlicy. Projekt obejmuje sferę psychiczną, fizyczną i społeczną uczniów, oparty jest na podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej - wychowania fizycznego w zakresie wiedzy i umiejętności.

Zobacz także:

Drukuj