Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Lekcje twórczości

„Lekcje twórczości — twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce”, to program edukacyjny, który powstał z inicjatywy Akademii Twórczego Nauczyciela przy wsparciu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

W klasie I, w której dużą grupę stanowią dzieci sześcioletnie, nauczyciel wprowadza, naprowadza i prowadzi uczniów przez proces TRP po to, aby w pewnym momencie dać im wolną rękę i pozwolić na samodzielne wykorzystanie ich umiejętności i wiedzy.

Głównym zadaniem nauczyciela w programie nauczania TRP w klasie I jest umożliwienie poznania przez dzieci sposobów myślenia i możliwości własnego umysłu, nauczenie uczniów odwagi w myśleniu i działaniu, rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie płynności i orginalności myślenia. Program pomaga w kształtowaniu umiejętności formułowania i zadawania ciekawych pytań, samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań. Motywowuje do działania oraz doceniania wzajemnego uczenia się i pracy zespołowej, jak również podejmowania twórczego działania, podejmowania i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów w celu wyciągania wniosków i uczenia się.

Zobacz także:

Drukuj