Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Cały Wrocław czyta dzieciom

CAŁY WROCŁAW CZYTA DZIECIOM

W ciągu każdego roku szkolnego organizowane są działania promujące czytelnictwo we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Są to: zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej i w bibliotekach miejskich oraz Bibliotece Pedagogicznej, akcje czytelnicze np. Narodowe Czytanie Klasyki Literatury Polskiej, Ogólnopolski Dzień głośnego Czytania, Dzień Postaci z Bajek, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Książki, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, konkursy: czytelnicze, recytatorskie, krasomówcze; projekty: Jak Nie Czytam Jak Czytam, Bookcrossing, Booktolking, Dzielę się książkami, Zaczytani, spotkania autorskie organizowane na terenie szkoły lub w instytucjach kultury, gry literackie, udział w wydarzeniach kulturalnych: przedstawieniach teatralnych, Wrocławskich Targach Książek Dla Dzieci i Młodzieży, warsztatach. Wszystkie wymienione działania służą rozwijaniu i propagowaniu idei czytania wśród dzieci.

Zadaniem projektu jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

Koordynatorem projektu jest pani Antonina Połch.

Zobacz także:

Drukuj