Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Cały Wrocław czyta dzieciom

Zadaniem projektu jest,,podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży." Ideą projektu jest umieszczanie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcrossingu oraz stworzenie na terenie placówek przez uczniów tzw. "bajecznych ławeczek", które służyć będą rozwijaniu i propagowaniu idei czytania wśród dzieci.

Zobacz także:

Drukuj