Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Młody Europejczyk

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować wzmożone zainteresowanie mediów problematyką roli naszego państwa w rodzinie europejskiej. Wszyscy członkowie społeczeństwa, zarówno dorośli, jak i dzieci jesteśmy odbiorcami tych informacji.

Program „Młody Europejczyk” realizowany jest od roku szkolnego 2013/2014 w obecnej klasie IIIa. Jego celem jest przekazanie wiedzy o Europie, krajach europejskich oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec różnych narodowości i odmiennych kultur. Zachęca on również uczniów do pokonywania progów w zdobywaniu wiedzy oraz wskazuje na wartość pracy w zespole przy jednoczesnej konieczności rozwoju indywidualnego. Poprzez edukację europejską chcemy przygotowywać naszych uczniów do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój region, kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa oraz aktywnie włączać się w życie wspólnoty regionalnej, państwowej i europejskiej.

Zobacz także:

Drukuj