Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Nowa podstrona

W tym roku szkolnym trzy klasy z edukacji wszesnoszkolnej (1 d - wychowawca Pani Dorota Kasiuk, 2 a - wychowawca Pani Iwona Krawczyk, 3a - wychowawca pani Joanna Szymańska) rozpoczęły projekt edukacyjny „Taniec moja nowa pasja”. Autorem programu jest Pani Alicja Majewska.

Ogólne cele projektu :

młodym ludziom coraz bardziej brakuje ruchu, dzieci stają się niewolnikami telewizji, Internetu i gier komputerowych. Ruch nie daje już radości, a przynosi wyłącznie zmęczenie i odbija się na zdrowiu młodych Polaków.

Tak więc projekt ma za zadanie PROMOWANIE czynnego uprawiania SPORTU, a także:
– wzbudzenie zainteresowania i zwiększenie wiedzy z zakresu tańca sportowego,
– pracę nad sprawnością fizyczną dzieci i korygowaniem wad postawy
– nauczenie dzieci zasad dobrego wychowania, podniesienie ich kultury osobistej oraz zaszczepienie takich cech jak: otwartość, kreatywność, systematyczność, samodyscyplina, kształtowanie cech prospołecznych.

Generalnie rzecz biorąc taniec rozwija koordynację ruchową, poprawia motoryczność, wzmacnia orientację przestrzenną, a także nadaję ruchom dziecka sprężystości i lekkości. Cały cykl zajęć przyczyni się przede wszystkim do wyrobienia w dziecku nawyku UPRAWIANIA SPORTU i harmonijnego rozwoju fizycznego. To także sposób na przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, zapobieganiu nadwadze i otyłości wśród młodego pokolenia. Być może dla niektórych uczestników projektu taniec stanie się rzeczywiście PASJĄ, którą będą mogli kontynuować w Klubie Sportowym Perfect Dance.

W ramach realizowanego zadania zostaną zorganizowane dwa turnieje: pierwszy odbędzie się 11 GRUDNIA 2018 w naszej szkole, drugi 1 CZERWCA 2019 będzie częścią międzynarodowego projektu sportowego, Turnieju Międzynarodowego Strawberry Dance Forever.

Zobacz także:

Drukuj