Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Nowa podstrona

TANIEC MOJA NOWA PASJA

Kolejny rok nasza szkoła uczestniczy w programie „Taniec moja nowa pasja”. którego autorem jest pani Alicja Majewska. W ramach realizacji projektu dwa razy w roku odbywa się turniej tańca, do którego przygotowują się uczniowie wybranych klas edukacji wczesnoszkolnej.

Taniec rozwija koordynację ruchową, poprawia motory, wzmacnia orientację przestrzenną, a także nadaje ruchom dziecka sprężystości i lekkości. Cały cykl zajęć przyczynia się przede wszystkim do wyrobienia w dziecku nawyku uprawiani sportu i harmonijnego rozwoju fizycznego. To także sposób na przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, zapobieganiu nadwadze i otyłości wśród młodego pokolenia. Być może dla niektórych uczestników projektu taniec stanie się rzeczywiście PASJĄ, którą będą mogli kontynuować w Klubie Sportowym Perfect Dance.

Celem projektu jest promowanie czynnego uprawiania sportu, wzbudzanie zainteresowania i zwiększenie wiedzy z zakresu tańca sportowego, praca nad sprawnością fizyczną dzieci i korygowaniem wad postawy, nauczenie dzieci zasad dobrego wychowania, podniesienie ich kultury osobistej oraz zaszczepienie takich cech jak: otwartość, kreatywność, systematyczność, samodyscyplina, kształtowanie cech prospołecznych.

Koordynatorem programu jest pani Dorota Kasiuk, pani Joanna Szymańska oraz pani Iwona Krawczyk.Zobacz także:

Drukuj