Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

WFzAWF

Zajęcia dodatkowe głównie z piłki nożnej dla klas 4-8 mające na celu poprawę sprawności fizycznej i rozwoju zainteresowań uczniów.

Zobacz także:

Drukuj