Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Taniec - moja nowa pasja

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Taniec-moją nową pasją, który finansowany jest z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2022, a którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Celem strategicznym realizowanego projektu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie w nim aktywności ruchowej przez taniec, opartej na naturalnej potrzebie ruchu.
Cele szczegółowe to:
- rozwój umiejętności rytmiczno-ruchowych i muzycznych
- kompensowanie wad postaw, program proste plecy
- kształtowanie wrażliwości na piękno
- akceptowanie siebie i innych, wpajanie takich wartości jak koleżeństwo, tolerancja, szacunek dla innych, systematyczność, punktualność, systematyczność
- nabranie ogłady towarzyskiej, nabycie umiejętności posługiwania się savoir-vivre oraz normami tanecznymi
- motywowanie dzieci do uczestnictwa w imprezach towarzysko-sportowych,integrowanie dzieci na terenie placówki i poza nią
- nabycie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
- budzenie wiary we własne możliwości
- kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi
- przezwyciężenie onieśmielenia i wstydu poprzez występy przed szerszą publicznością
- rozwijanie pasji i uzdolnień
- rozwój i doskonalenie pamięci, i koncentracji uwagi
- rozwijanie sprawności w działaniu
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prospołecznych
- wykorzystanie czasu wolnego dzieci w sposób twórczy, wyrażanie ekspresji ruchowej
- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego.

Zobacz także:

Drukuj