Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Szkoła w mieście

ROK SZKOLNY 2017/2018

Projekt „Szkoła w Mieście” to nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń żyje i rozwija się.

Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie).

Celem projektu jest zmiana oblicza szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów.

Dzieci i uczniowie dzięki zajęciom poznają wiele nowych instytucji i obiektów. Są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury.

Zgodnie z założeniami projektu zajęcia dydaktyczne są realizowane w przestrzeni miejskiej w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne. Dzieci i uczniowie realizują tematykę zajęć z podstawy programowej w atrakcyjnej formie w różnych instytucjach, są jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Szkoła staje się miejscem pasji zarówno dla dziecka, ucznia, jak i dla nauczyciela.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie od 2015 roku.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Joanna Osenkowska.

Zobacz także:

Drukuj