Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Szkoła w mieście

SZKOŁA W MIEŚCIE

Projekt „Szkoła w Mieście” to nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń żyje i rozwija się. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie od roku 2015. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zajęcia dydaktyczne są realizowane w przestrzeni miejskiej w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne. Dzieci i uczniowie realizują tematykę zajęć z podstawy programowej w atrakcyjnej formie w różnych instytucjach, są jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Szkoła staje się miejscem pasji zarówno dla dziecka, ucznia, jak i dla nauczyciela.

W roku szkolnym 2019/2020 udział w projekcie biorą uczniowie klas 1-8.

Celem projektu jest zmiana oblicza szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów.

Koordynatorem projektu jest pani Joanna Osenkowska.

Zobacz także:

Drukuj