Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Konkursy zewnętrzne

KONKURS PLASTYCZNO-MUZYCZNY "LUDOWE INSPIRACJE 2021"

REGULAMIN:


KONKURS "MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI WITA WIOSNĘ WE WROCŁAWIU"

(Plakat pochodzi ze strony: https://www.wroclaw.pl/konkurs-moja-ulubiona-postac-z-bajki-wita-wiosne-we-wroclawiu)

Zadanie konkursowe: Uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną ulubionej postaci bajkowej witającej wiosnę na tle zabytkowego obiektu Wrocławia, a także krótką informację uzasadniającą wybór postaci bajkowej oraz przedstawionego miejsca. Format ilustracji A4, technika dowolna, płaska umożliwiająca skanowanie prac. Do przygotowania pracy można wykorzystać farby, kredki, wycinanki, wyklejanki, kolaż, stempel, komiks, inne.

PRACĘ NALEŻY PRZESŁAĆ MAILOWO DO WYCHOWAWCY KLASY!
Jeden nauczyciel z danej klasy może zgłosić maksymalnie 5 prac swoich uczniów. Prace powinny być opatrzone następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres szkoły, telefon do nauczyciela zgłaszającego, zgoda rodziców lub opiekunów na udział w konkursie i publikację prac.

Do konkursu będą przyjmowane fotografie lub czytelne skany w wysokiej rozdzielczości.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7.05.2021 r. na miejskim fanpage Wrocław [Wroclove].
Zwieńczeniem zabawy będzie wystawa wszystkich przesłanych prac na wrocławskim rynku w dniach 21.05-11.06.2021 r.

Narody:
- za pierwsze i drugie miejsce: spacer z przewodnikiem po Wrocławiu dla całej klasy,
- za trzecie miejsce: warsztaty ozdabiania pierników zorganizowane przez Piernikarnię Wrocławską dla całej klasy,
za czwarte miejsce: wejściówki do Kolejkowa oraz zestaw wrocławskich gadżetów również dla całej klasy.
Nagrody będą do wykorzystania po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią.

Szczegóły znajdziecie Państwo na miejskim portalu i social mediach linki poniżej.
wroc.city/KonkursSzkoly
https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove/photos/a.212954350320/10164983851805321/

ZAŁĄCZNIKI:


WSZELKIE INFORMACJE O KONKURSIE POD LINKIEM: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2021/03/konkurs-co-z-tym-powietrzem/

Zobacz także:

Drukuj