Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Przetargi

Zamówienie publiczne

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Termin składania ofert - 7 sierpnia 2018 r. do g. 15.15 w sekretariacie szkoły.

Szczegóły zamówienia w linku PRZEJDŹ DO INFORMACJI O PRZETARGU

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące usługi restauracyjnej dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Zobacz także:

Drukuj