Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Przetargi

Zamówienie publiczne

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Termin składania ofert - 16 lipca 2020 r. do g. 9.00 w sekretariacie szkoły.

Szczegóły zamówienia w linku PRZEJDŹ DO INFORMACJI O PRZETARGU

Drukuj