Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Przetargi

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU WE WROCŁAWIU

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja w trybie art. 222, ust 5 ustawy PZP

Odpowiedź na pytanie do SWZ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU WE WROCŁAWIU

Drukuj