Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Do 15 września trwa nabór na zajęcia dodatkowe z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, EEG Biofeedback)

Drodzy rodzice,

Informujemy, że zgodnie z nowymi procedurami do 15 września trwa nabór na zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, EEG Biofeedback)

Ażeby dziecko było zakwalifikowane na takie zajęcia, musi być taki konkretny zapis w zaleceniach z w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej np. zajęcia wyrównawcze z matematyki/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Dodatkowego dokumentu wymagają zajęcia z Integracji Sensorycznej. Na zajęcia z integracji sensorycznej nie wystarczy zapis z tyłu opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lecz musi być to osobny dokument „Ocena procesów integracji sensorycznej”. Natomiast po wskazaniu na terapię EEG Biofeedback jest wymagane zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do tego typu terapii.

Opinie psychologiczno-pedagogiczne o uczniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pedagogicznych prosimy składać w sekretariacie szkoły nawet w czasie wakacji, jednak najpóźniej do dnia 15 września 2019r.

Również do 15 września 2019r. prosimy o składanie skierowań lekarskich na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Po 15 września nabór na zajęcia dodatkowe będzie możliwy dopiero od II semestru, ponieważ miejsca będą już wyczerpane. W naszej szkole bardzo dużo dzieci korzysta z tego typu zajęć.

Rodziców, których dzieci już mają opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prosimy o sprawdzenie czy opinia nie wymaga uaktualnienia (np. może być zapis, by zrobić badania kontrolne). Prosimy o badania zwłaszcza uczniów kończących klasy czwarte (jeśli mieli badania w klasie trzeciej lub młodszej), ponieważ przyjęto, że opinie są ważne na etap edukacyjny.

Oto link do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i sposoby rejestracji: http://www.ppp2.wroc.pl/l/contact-us/29-kontakt

2 lipca 2019 | Iwona Góra | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj