Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Decyduj o tym, jak zmieni się Wrocław - działaj i miej wpływ na otoczenie, w którym żyjesz!

Decyduj o tym, jak zmieni się Wrocław - działaj i miej wpływ na otoczenie, w którym żyjesz!

20 września rozpocznie się głosowanie na tegoroczne projekty WBO (Wrocławski Budżet Obywatelski). W tym roku każdy mieszkaniec i mieszkanka może oddać głos na dwa projekty: 1 ponadosiedlowy i 1 osiedlowy.

W ramach Pakiet Dla Ołbina proponujemy dwa projekty:
✅ projekt ponadosiedlowy #133
✅ projekt osiedlowy #33


W naszej ocenie to one mają największą szansę na realizację. Dlatego też zachęcamy do oddawania na nie swoich głosów. Na naszym osiedlu jest wiele do zrobienia i to głosowanie może krokiem w kierunku, aby nasz kawałek ziemi był jeszcze lepszym miejscem do życia.

???? projekt ponadosiedlowy nr 132:
„Zieleń to życie, ruch to zdrowie – nasadzenia, rekreacja i zielone zakątki w całym mieście”.
Projekt realizowany w kooperacji czterech osiedli, w ramach którego, chcemy dać wszystkim Wrocławianom i Wrocławiankom dużą dawkę zieleni oraz podnieść i rozwinąć stan infrastruktury rekreacyjno-sportowej w naszym mieście!

⭐️ GAJOWICE – Park przy Kwaśnej – zieleń, oświetlenie parkowe, mała architektura, urządzenia sportowo-rekreacyjne.
⭐️ MAŚLICE - Pierwszy etap budowy Parku Rędzińskiego - oczyszczenie części parku, rewitalizacja części zieleni, ciągi komunikacyjne i uzupełnienie mała architektura (z wyłączeniem działki nr 24/3, AM 18,).
⭐️ OŁBIN – pierwszy etap projektu „Wrocław idzie nad rzekę” - zieleń, mała architektura, bezpieczeństwo na pierwszej części drogi biegnącej w stronę ul. Pasterskiej od skweru Ludzi ze Znakiem P.
⭐️ ZAKRZÓW - kolejny etap prac na terenie Wrocławskiej Areny Sportu.

strona projektu: www.wroclaw.pl/wbo/132
Zieleń to życie, ruch to zdrowie - projekt #132 WBO 2019

???? projekt osiedlowy nr 33:
„Boisko dla Ołbina”
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, przy Liceum Ogólnokształcące nr1 im. Danuty Siedzikówny INKI we Wrocławiu. Będzie ono służyło zarówno młodzieży ze szkoły, jak również, w godzinach popołudniowych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych, mieszkańcom dzielnicy Ołbin i młodzieży z pobliskich szkół.

Inwestycja składać się będzie z:
• boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 40x26 m umożliwiającego grę w piłkę ręczną oraz równoczesnej gry 2 zespołów w koszykówkę i jednego boiska do gry w siatkówkę,
• oświetlenia, umożliwiające grę po zmroku.

strona projektu: www.wroclaw.pl/wbo/33
_______________________________________
???? Głosowanie odbywa się elektronicznie na www.wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania.
???? Każdy mieszkaniec i mieszkanka Wrocławia, który/a ma PESEL może oddać swój głos na jeden projekt ponadosiedlowy i jeden osiedlowy. Więc młodzież i dzieci także mają swój głos!
???? Głosowanie potrwa od 20 września do 7 października.

16 września 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj