Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Zapisy uczniów klas piątych i szóstych do XIII edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego we Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy Uczniów klas piątych i szóstych do XIII edycji projektu EUD we Wrocławiu. Rekrutacja potrwa do 30 września. Dziecko należy zapisać na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie EUD: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2

16 września 2019 r. ruszyły zapisy do XIII edycji EUD we Wrocławiu. Rekrutacja potrwa do 30 września. Dziecko należy zapisać na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie EUD: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2

„Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka. Dlatego konieczne jest prowadzenie edukacji ekonomicznej już od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, nabycie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy daje nam taką możliwość” – wyjaśnia dr Iwona Czerska, Opiekun EUD we Wrocławiu.

Tematyka zajęć dla dzieci będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach: marketingu, wiedzy gospodarczej, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu czasem wolnym, źródłach finansowania działalności gospodarczej, praktyce biznesu.

Wykłady dla rodziców będą traktowały o: rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami, kształtowaniu właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy, technikach manipulacji w kontekście Internetu i telewizji, nowoczesnej edukacji, życiu gospodarczym.

Terminy zajęć w semestrze zimowym: 7 października, 21 października, 28 października, 18 listopada, 25 listopada, 16 grudnia. Zajęcia odbywają się wyłącznie w poniedziałki w godzinach 18.00-19.30 w salach P1 (dzieci) i P3 (rodzice) na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zajęcia dla dzieci i rodziców są BEZPŁATNE!

Więcej szczegółów o projekcie EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/3/p/O_projekcie

Kontakt do Organizatora Lokalnego:

Dr Iwona Czerska

Koordynator Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) we Wrocławiu

wroclaw@uniwersytet-dzieciecy.pl

18 września 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj