Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2019

Wybory są:

powszechne każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,

równe każdy uczeń ma jeden głos,

bezpośrednie uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę SU,

tajne wybór jest anonimowy.

1. Wybory odbywają się dnia 27 września 2019r. (piątek).

2. Lokal wyborczy znajduje się w sali 1.07.

3. Głosowanie odbywa się w godzinach 7.40- 13.00.

4. Każdy uprawniony do głosowania zgłasza się do komisji wyborczej z ważną legitymacją uczniowską lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Głosować można tylko raz.

6. Głosować można tylko osobiście.

7. Na karcie do głosowania należy postawić znak „x” obok imienia i nazwiska tylko jednego kandydata.

8. Głos jest nieważny, gdy uczeń wyborca postawi znak „x” u więcej niż jednego kandydata lub nie zaznaczy żadnego.

9. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karta zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

10. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostanie wybranych pięć osób z największą liczbą głosów.

11. Zarząd wybierze spośród siebie przewodniczącego.

12. W dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza (zakaz prowadzenia kampanii wyborczej).

13. W lokalu wyborczym mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

Znalezione obrazy dla zapytania samorządy mają głos

26 września 2019 | Beata Peciak | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj