Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „Narkotyki i Dopalacze - NIE we Wrocławiu ”

Wydział Prewencji i Patrolowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia organizuje KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PN „ NARKOTYKI I DOPALACZE – NIE WE WROCŁAWIU ”. Organizatorzy konkursu poprzez stworzenie prezentacji chcą przybliżyć młodzieży proceder zagrożeń związanych ze zjawiskiem narkotyków i dopalaczy oraz zaktywizować młodzież do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy na ten temat.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej narkotyków i dopalaczy, ukazującej konsekwencje zdrowotne, społeczne oraz skutki prawne związane z zażywaniem, posiadaniem czy też udostępnianiem substancji odurzających. Organizator konkursu oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich prezentacji multimedialnych o zjawisku, jakim są narkotyki i dopalacze. Ponadto stworzenie prezentacji ma ukazać problemy młodzieży, z którymi spotykają się w codziennym życiu. Termin składania prac kończy się 15 listopada 2019 roku. Konkurs na najlepszą prezentację jest jednoetapowy, SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI-VIII Z WROCŁAWIA I POWIATU WROCŁAWSKIEGO.

Szczegóły w regulaminie.

21 października 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj