Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Ogłoszenie o konkursie matematycznym

W środę 27 listopada 2019 odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Więcej informacji można uzyskać u wychowawców klas 2-3 i nauczycieli matematyki.

Termin zgłoszenia do konkursu mija 4.11.2019.

4 listopada 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj