Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Na wystawie...

30.10.2019r. klasa 5a wybrała się do Muzeum Etnograficznego na wystawę „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest kulturze i historii ludności, która zamieszkiwała tereny Dolnego Śląska przed 1945 r. Druga część pokazuje powojenne losy osadników, którzy przybyli tu z różnych stron.

4 listopada 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj