Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Projekt „Kim zostanę, gdy dorosnę?” – spotkanie z p. Jakubem Berezą

W poprzednim tygodniu w naszej szkole gościł przedstawiciel Komendy Głównej Policji p. Jakub Bereza. W ramach projektu „Kim zostanę, gdy dorosnę?” zapoznał klasy 3a,3b i 2c z zawodem policjanta.

Opowiedział o tym w jaki sposób wygląda rekrutacja do policji – test wiedzy, test sprawności, test psychologiczny i rozmowa z psychologiem oraz na czym polega praca poszczególnych organów policji. Uczniowie dowiedzieli się, że poza testami odbywa się również Szkołę Policyjną. Pan Bereza młodszym uczestnikom zrobił również pogadankę o bezpiecznym zachowaniu. Natomiast uczniowie klas 7a, 7b, 8a i 8b mieli z Panem Policjantem zajęcia o odpowiedzialności prawnej nastolatków, również w kontekście używek oraz o cyberprzemocy. Bardzo dziękujemy za spotkania z uczniami i zapraszamy w przyszłym semestrze na podobne lekcje. Pan Bereza na Radzie Pedagogicznej oraz na grudniowych zebraniach z Rodzicami poruszy kwestie narkotyków w ramach profilaktyki uzależnień.

5 listopada 2019 | Iwona Góra | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj