Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej „Nasza Paka”

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”

Jan Paweł II

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się w naszą akcję. Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe. Jeszcze raz okazało się, że razem możemy więcej !

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość.

DZIĘKUJEMY !!!


organizatorki akcji: Bernadetta Bańska, Joanna Szymańska

15 stycznia 2020 | Bernadetta Bańska | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj