Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Warsztaty ekologiczne

W pierwszym tygodniu lutego dzieci z klas młodszych uczestniczyły w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez panią Kornelię z Centrum Edukacyjnego Ekolandia. Pani edukator rozmawiała z uczniami m.in. na temat właściwej segregacji odpadów oraz sposobów na ograniczenie ich ilości. Zwróciła również uwagę na zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza spowodowane niewłaściwą gospodarką odpadami. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom dzieci uświadomiły sobie konieczność ochrony przyrody, zdobyły praktyczną wiedzę na temat życia w zgodzie z zasadami ekologii i będą doskonałymi propagatorami zdrowego, ekologicznego trybu życia w swoim otoczeniu.

10 lutego 2021 | Joanna Szymańska | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj