Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Nabór do klasy pływackiej

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu pływackim - realizującą dwie godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz dziesięciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o g. 14:00 (wtorek) w hali sportowej i na basenie naszej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 1 czerwca 2021 r. (wtorek) do g. 15.30

Harmonogram rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie
rok szkolny 2021/2022

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy sportowej.

Do ustalenia.

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły

do 1 czerwca 2021 r. do g. 15.30

Próba sprawnościowa

I termin

8 czerwca 2021 r. g. 14:00

hala sportowa i basen szkolny

II termin

(dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli przystąpić w I terminie)

15 czerwca 2021 r. 14:00

hala sportowa i basen szkolny

Ogłoszenie wyników rekrutacji

21 czerwca 2021 r.

Termin składania odwołań

do 25 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych

28 czerwca 2021 r.

19 kwietnia 2021 | Natalia Ogrodnik | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj