Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Pociąg do Niepodległości!

W tym roku szkolnym upamiętniliśmy 103. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, tworząc z klasami 4-8 specjalny pociąg. Miał nam przypomnieć naszą trudną drogę do odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI w 1918r. po 123 latach niewoli.

Każda klasa miała za zadanie przygotowanie jednego wagonika naszego pociągu i ozdobienia go zgodnie z wyznaczonym wcześniej tematem. Wśród postaci swój wagonik mają: Józef Piłsudski, Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin, Tadeusz Kościuszko, a z ważnych wydarzeń upamiętniliśmy Księstwo Warszawskie, strajk dzieci z Wrześni, Wóz Drzymały, tajne nauczanie, rozbiory Polski, Legiony Dąbrowskiego czy też Konstytucję 3. maja.

Każda klasa umieszczała również na wagoniku krótką odpowiedź na pytanie: Dlaczego dane wydarzenie historyczne lub postać odgrywały ważną rolę w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.?

Pociąg pięknie zdobi hol naszej szkoły na tle plakatów wykonanych przez uczniów pod hasłem „Ku pokrzepieniu serc”.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szkolny projekt – serdecznie dziękujemy!

13 listopada 2021 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj